Hello, I'm

Hi👋, I'm_

Developer

Profile Picture
My Projects
World-Countriess

World-Countriess

World-Countriess sizlərə 250+ dünya ölkəsi haqqında interaktiv formada məlumat təqdim edir

FilmIsBest

FilmIsBest

FilmIsBest sayəsində istədiyiniz bütün filmlərə 3 dildə baxa və məlumat ala bilərsiz

My Skills

HTML

CSS, TailwindCSS

JavaScript, TypeScript

React

NextJS

SanityCMS, MongoDB

Əlavə Texnologiya və Bacarıqlar

Git

Tez öyrənmə

Team Work

English B1

Təcrübələr

Technest Təaqüd Proqramı

CodeNext | MERN Stack | 100% təqaüd

Developer & Creator

World-Countriess | Website

2024

Xəmsə | Birincilik

Cyber Summer School 2023

Beynəxlaq Yay Məktəbi

Developer & Creator

FilmIsBest | Movie Website

Text Editor & SEO & Debugger

Kitabxano2 | StartUp

I Şəxsi İnkişaf Məktəbi

2023

Gənc Könüllü | Abşeron GİKM

3 + 1 ay | Ayın Gənci

Google Digital Garage

The Fundamentals of Marketing

IIENSITU | Marketing Course

Istanub İşletme Eniversitesi İngilizce Marketing Kursu

2022